OEDEEMFYSIOTHERAPIE VS. HUIDTHERAPIE??

Oedeemfysiotherapie vs. huidtherapie hebben veel raakvlakken, daar zijn we het allemaal over eens. Toch, en misschien juist daardoor, kunnen we niet altijd even goed met elkaar door één deur. Dit heeft Ina Sissingh (VATEK), Anke Veenman (NVH) en Joyce Bosman (NVFL)...