Vierdaagse basisopleiding ACT voor fysiotherapeuten én huidtherapeuten

Wil je weten hoe je met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) belemmerende emoties en overtuigingen op effectieve wijze kunt omzetten in vitaal en waardevol handelen? De nieuwe methodiek ACT geeft je handvatten om tijdens je behandeling de veerkracht van mensen te vergroten en hen te leren concreet te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden. Dit is een test

Fysiotherapeuten en huidtherapeuten hebben dagelijks te maken met cliënten die ongewenste veranderingen in hun leven meemaken. Werk je met oedeem- en/of oncologische cliënten? Dan helemaal! Kanker en oedeem zijn immers altijd ongewenst. Wie optimaal gezond en gelukkig wil zijn, zal zich moeten aanpassen aan de veranderingen die op zijn of haar pad komen. Internationaal onderzoek toont aan dat ACT mensen mentaal flexibeler en vitaler maakt. Daarnaast vermindert ACT psychische klachten, zoals stress, depressie en burn- out. Ook is er wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van ACT bij vrouwen met lipoedeem. ACT (Acceptance and Commitment Training) is een trainings– en coachingsmethode die in de jaren ’90 is ontwikkeld door de psychologen Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Doel van de methode is mensen een mentaal flexibele houding aan te leren waardoor het makkelijker wordt om met (ongewenste) veranderingen om te gaan. Tijdens deze vierdaagse scholing leer je hoe je als fysio- of huidtherapeut middels de processen van ACT je cliënten kunnen helpen om te gaan met (ongewenste) veranderingen. De methode is transdiagnostisch, hetgeen betekent dat het geschikt is voor iedere (para)medicus en niet uitsluitend toe te passen is op oedeem- of oncologiepatienten. Daarnaast is de opleiding toegankelijk voor zowel huidtherapeuten als fysiotherapeuten! Een unieke gelegenheid om samen te leren met en van elkaar!

ACT gaat ervan uit dat pijn en lijden bij het leven horen. We krijgen allemaal te maken met afwijzing, ziekte en verlies. Dat is onontkoombaar. We willen graag altijd gelukkig zijn en de sociale media laat ons denken dat iedereen gelukkig is behalve jij. Dus gelukkig zijn is de norm. De strijd tegen het niet willen voelen van angst, pijn en verdriet zorgt ervoor dat we verwijderd raken van dat wat we eigenlijk écht willen met ons leven.
ACT leert je dat het okay is om alle emoties te voelen. Het is een praktische methode waarbij je snel tot de kern van het probleem komt en je duidelijkheid krijgt wat voor iemand écht belangrijk is. ACT normaliseert klachten en ondersteunt zinvol gedrag. Dit is voor een zorgverlener een uitgelezen methode omdat het in korte tijd een bevredigend resultaat oplevert. Vaak kan de cliënt na 4 tot 6 gesprekken alweer zijn of haar eigen leven oppakken zonder verdere begeleiding. De insteek is om zo mogelijk de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen en te versterken, en om klachten te normaliseren. Speciaal voor fysiotherapeuten en huidtherapeuten hebben we een compacte, vierdaagse opleiding gemaakt waarmee je snel en praktisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

Doelstelling
In deze opleiding leer je de essentie van de processen van ACT, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe je deze kan inzetten in het gesprek met de cliënt.

Inhoud
De theoretische kennis van Acceptance en Commitment Therapie (ACT)
De processen van ACT kunnen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
Kunnen schakelen tussen de verschillende processen van ACT.
Naast de theorie is er veel ruimte om te oefenen zodat je het gedachtegoed eigen kunt maken.

Hoewel we aandacht besteden aan de wetenschappelijke theorie onder ACT ligt het accent in de opleiding op de praktijk. Wil je je daarbij meer verdiepen theoretische achtergrond dan raden we het boek Time to ACT aan, van Gijs Jansen en Tim Batink (zelf aan te schaffen).

Hierbij een korte omschrijving van de cursus:
Datum: dinsdag 5 en 19 maart, dinsdag 2 en 16 april 2024 (4 lesdagen) GEANNULEERD IVM ONVOLDOENDE DEELNAME
Locatie: De Roef te Harderwijk
Cursustijden: 10.00 tot 16.30 uur met tussen de middag een half uur pauze
Cursusgeld: €795,- inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee
Accreditatie: 24 accreditatiepunten Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Accreditatie voor huidtherapeuten is aangevraagd.
Doelgroep / ingangsniveau : (oedeem en/of oncologie) fysiotherapeuten en huidtherapeuten
Docenten: Floor Reeze van Coach in Actie
Contacturen: 26 uur
Thuisstudie : 10 uur
Didactische werkwijze: 4 lesdagen theorie, PowerPoint, praktijkoefeningen.
Aantal deelnemers : minimaal 8, maximaal 15.
Toetsing : er wordt geen toets afgenomen,
Na afronding van de cursus ontvang je een officieel digitaal certificaat van Oedeemtherapie Vodder Nederland.

Cursusprogramma
Dag 1.
Introductie ACT
ACT Matrix
De processen van ACT: Creatieve Hopeloosheid

Dag 2.
De processen van ACT: acceptatie en bereidheid
De processen van ACT: Mindfulness

Dag 3.
De processen van ACT: Defusie (kijken naar je denken)
De processen van ACT: Het Zelf

Dag 4.
De processen van ACT: Waarden & Toegewijd handelen
Alles samenpakken
Evaluatie en afsluiten

Tijdens de training doen we centrale oefeningen met de docent en gaan we in twee- of drietallen oefenen en casussen uitwerken. De deelnemers bestuderen het boek “Time to ACT” en doen thuisoefening zodat ze zelf ervaren wat de impact van deze oefeningen is.

Over de docent:
Floor Reeze is (loopbaan)coach en ACT trainer/opleider. Hierbij heeft ze de afgelopen jaren heel veel mensen individueel begeleid in het omgaan met (ongewenste) veranderingen, verlies van gezondheid, chronische klachten, stress/burn-out, etc. Daarnaast geeft ze opleidingen en trainingen ACT aan begeleiders van mensen (onder meer psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten, jongerenbegeleiders). Waarbij de deelnemers zelf ervaren wat ACT is en leren hoe dit in te zetten in de diverse werkcontexten. ACT is veel meer dan een methodiek; het is een manier van het leven aanvliegen die haarzelf en de mensen die ze begeleidt waardengericht in beweging helpt. ACT leert je om echt te accepteren wat je niet kunt veranderen, met mildheid naar jezelf te kijken en je tijd en energie zoveel mogelijk te stoppen in dat wat voor jou van waarde is. Floor ademt ACT en kan op inspirerende én praktische wijze dit gedachtegoed overbrengen.

Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!