Cursus Psycho-oncologie voor zorgprofessionals

De cursus Psycho-oncologie voor zorgprofessionals wordt op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 opnieuw georganiseerd in het Behouden Huys in Haren (tevens de organisator van deze cursus).

Kanker is een volksziekte die één op de drie mensen treft. Bijna een half miljoen mensen lijdt eraan en jaarlijks komen er in ons land 100.000 nieuwe patiënten bij. Met ruim 900 sterfgevallen per week is het doodsoorzaak nummer één. Psychologische factoren zijn sterk van invloed op de manier waarop mensen met de gevolgen van de ziekte omgaan en daarmee op de kwaliteit van leven en sterven. Veel mensen zijn echter niet opgewassen tegen de enorme hoeveelheid stress die kanker met zich meebrengt en ontwikkelen daarom psychische klachten. Hulpverleners hebben in toenemende mate oog voor de psychische problematiek van kankerpatiënten en hun naasten, maar voelen zich niet altijd in staat om de juiste begeleiding te bieden. Deze cursus biedt een breed palet van psycho-oncologie gerelateerde onderwerpen die door middel van uitleg, demonstratie, oefeningen en discussie worden gedoceerd.

Doelstelling
Optimaliseren en verwerven van kennis, inzichten en basisvaardigheden voor adequate psychosociale begeleiding of verwijzing van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Leerdoelen:

 • kunnen inventariseren van kanker gerelateerde psychische problematiek
 • kunnen vaststellen van de psycho-oncologische hulpvraag en het behandeldoel
 • beheersen van een aantal belangrijke (cognitief gedragstherapeutische) technieken (zoals: psycho-educatie, rouwbegeleiding, aandachtsmanipulatie) bij (ex-)kankerpatiënten
 • beheersen van de juiste therapeutische houding voor het werken met (ex-)kankerpatiënten

Doelgroep
Professionele hulpverleners in de gezondheidszorg die regelmatig te maken krijgen met (ex-) kankerpatiënten en hun naasten, bijvoorbeeld: basis- en huisartsen, bedrijfsartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, oncologie verpleegkundigen, (basis- en Gz-)psychologen maatschappelijk werkers, fysio- of oedeemtherapeuten, etc.

Programmaonderdelen

 • Introductie en kennismaking
 • Het Behouden Huys: visie en werkwijze
 • Verlies
 • Kinderen en gezin
 • Uitleg lichaamsgericht therapie
 • Uitleg beeldende therapie
 • Jongeren en kanker
 • Seksualiteit na kanker
 • De dood
 • Hersentumoren en chemobrein
 • Uitleg mindfulness (MBSR/MBCT) bij kanker
 • Werken met lotgenotengroepen
 • Vroegkinderlijk trauma
 • Zorg voor jezelf als hulpverlener
  Op deze webpagina van het Behouden Huys vindt u meer uitleg per onderdeel


Meer informatie
Wat:
 2-daagse cursus psycho-oncologie
Wanneer: maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022
Tijden:
 09.30 uur tot 16.30 uur
Voor wie: Professionals in de gezondheidszorg
Kosten: €749,- (excl. btw, incl. 2x lunch, cursusmateriaal en certificaat)
Locatie: Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363a te Haren

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd en goedgekeurd bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Beroepsgerelateerde scholing 10 pt.

Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging? Laat het ons weten en in veel gevallen kunt u ook individueel accreditatie aanvragen voor een dergelijke cursus. U ontvangt na afloop een certificaat van ons. Informeer hiervoor bij uw eigen vereniging.

Heeft u inhoudelijke vragen over de cursus? Neem dan contact met het Behouden Huys op via c.scholte@behoudenhuys.nl of 050 406 2400.

Aantal deelnemers
Max. 8 personen. De training gaat door bij een minimum van 6 personen.

Direct inschrijven