Er zijn het laatste jaar veel onderzoeken verschenen over manuele lymfdrainge. Collega Jan Douglass van de Australische Vodder School heeft er een interessante blog over geschreven. Er is de laatste jaren veel discussie over het wel of niet toevoegen van manuele lymfdrainage (MLD) aan de behandeling van oedeempatienten. Jan Douglass houdt twee recente meta-analyses and systemic reviews tegen het licht. Lees je mee?