Er is veel onduidelijkheid geweest over de vergoeding verbandmiddelen 2013, maar eindelijk hebben zorgverzekeraars gezamenlijk via ZN het beleid voor 2013 vastgesteld. Wij informeren u graag over de veranderingen in de vergoeding van verbandmiddelen in 2013.

De Regeling Zorgverzekering in 2012 was als volgt:
Een verzekerde heeft recht op verbandmiddelen voor ernstige aandoeningen waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen nodig is.

De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn:
h. hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming als omschreven in artikel 2.15;

Artikel 2.15
Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel h, omvatten:
j. verbandmiddelen toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen.

Er was onduidelijkheid in het onderscheid tussen wond-verbandmiddelen en compressie-verbandmiddelen voor wat betreft de declaratie en vergoeding.

Per 2013 is er nu een onderscheid gemaakt binnen de zgn. Z-index voor Wondverbandmiddelen (VB) en Compressieverbandmiddelen (CO).

Een gedetailleerde indeling in de declaratiegroepen VB en CO en de vergoeding daarvan vindt u via deze link. Compressieverbandmiddelen worden vergoed volgens deze indeling, indien genoemd in de lijst CO, met status H. Lijst CO, met status N komt niet voor vergoeding in aanmerking. Er wordt niet gesproken over wijziging van zorginkoop bij het toepassen van de compressietherapie en zwachtelen. Deze blijft dus onveranderd, ook voor de oedeemfysiotherapeut.

In het voorjaar 2013 zal de NVFL in overleg treden met de zorgverzekeraars om de kwaliteit van zorg, de specifieke deskundigheid en de belangrijke rol van de oedeemfysiotherapeut voor deze patiëntengroep nogmaals toe te lichten en te benadrukken. Want naast compressietherapie zijn manuele lymfedrainage, oefentherapie, advisering en leefregels andere essentiële onderdelen van de fysiotherapeutische zorg. Ook wil de NVFL eventuele onredelijke veranderingen aankaarten bij de individuele zorgverzekeraars.

Disclaimer: Vodder Nederland informeert u over deze situatie voor zover ons bekend is. Uw contract met de zorgverzekeraar blijft bepalend voor de vergoeding van de door u geleverde zorg.