RICHTLIJN LYMFOEDEEM EN LIPOEDEEM

Lymfoedeem en lipoedeem zijn chronische aandoeningen met vaak een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. De multidisciplinaire richtlijn lymfoedeem en de multidisciplinaire richtlijn lipoedeem dienen als leidraad voor de dagelijkse praktijk om de kwaliteit van zorg rondom patiënten met lymfoedeem en lipoedeem te verbeteren.

De richtlijnen zijn te vinden op de websites van alle beroepsverenigingen die meewerkten aan deze richtlijnen. Dat zijn onder andere initiatiefnemer de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV; www.huidarts.info), en de patiëntenorganisaties Nederlands Netwerk voor lymfoedeem en lipoedeem (NLNet; /www.lymfoedeem.nl), de Borstkankervereniging (BVN;www.borstkanker.nl) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL, www.nvfl.nl).

De richtlijnen worden uitvoerig behandeld tijdens de opleiding oedeemfysiotherapie ad modum Vodder. Behandeling volgens deze richtlijnen is voorwaarde voor een doelmatige behandeling.