Er is recent een interessant artikel verschenen in de Journal of Lymphoedema over de behandeling van oedeem in Japan. Om de grote verschillen tussen het werk van oedeemfysiotherapeuten in Nederland en Japan te laten zien wil ik dit artikel graag met u delen.

Sinds 2016 wordt oedeemfysiotherapie in Japan door de zorgverzekeraar vergoedt. Tot 2016 was dit niet het geval en moest iedere patient zelf zijn/haar behandelingen betalen. Nu dus wel, maar ook daaraan zijn een aantal voorwaarden gesteld.

Een van de voornaamste problemen is dat de dekking beperkt is tot secundair lymfoedeem die voorkomt bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Dit betekent dat vergoeding uitgesloten is voor patiënten die secundair lymfoedeem ontwikkelen door andere vormen van kanker of door andere oorzaken, waaronder primair lymfoedeem. Bovendien zijn het aantal zittingen en de behandeltijden beperkt tot een mate die in de meeste gevallen ongeschikt is voor behandeling, bijvoorbeeld tweemaal per jaar 20 minuten voor een stadium 2 lymfoedeem patiënt.
Therapeuten zijn verplicht om te bewijzen dat ze 100 uur speciale training in lymfoedeemzorg hebben ondergaan. Er is echter geen duidelijke consensus over de opleiding tussen de verschillende scholen.
Een ander probleem is dat faciliteiten niet alleen verplicht zijn om tenminste een full-time specialist en een andere full-time zorgverlener voor lymfoedeem te hebben, maar ook profylactische begeleiding moeten geven voor zelfmanagement van lymfoedeem> 50 keer per jaar, klinische behandelingen moeten aanbieden en behandelingen voor wondroos. Al deze voorwaarden zijn zeer streng en er zijn weinig faciliteiten die dit kunnen vervullen.
Zelfs als instellingen deze hindernissen kunnen overwinnen, krijgen ze een extreem lage betaling voor de behandeling. Aangezien de behandeling niet kosteneffectief is, draaien behandelaars van lymfoedeem vaak verlies, waardoor de kliniek in veel gevallen moet sluiten.

Kortom, we leven in Nederland in een rijk land, waarbij we de luxe hebben dat een groot deel van onze behandelingen vergoedt wordt door de verschillende zorgverzekeraars. Af en toe is het goed om een kijkje in andermans keuken te nemen om je dit te realiseren!