Incidentie lymfoedeem bij borstkanker 43% tot 94%!

De incidentie van lymfoedeem na borstkanker chirurgie blijkt toe te nemen in de jaren. Jane Armer en Bob Stewart hebben onderzoek verricht naar de incidentie van lymfoedeem na 12, 30 en 60 maanden. De prospectieve natuur van het onderzoek, de long-term follow up en de preoperatieve baseline metingen dragen bij aan een uitstekend onderzoek naar de incidenctie van lymfoedeem!

Kwantificatie van lymfoedeem blijkt lastig te zijn, omdat de criteria die gebruikt worden om oedeem te definiëren erg uiteenlopen. Deels door problemen en variatie in meting en diagnosticering, varieert de weergegeven incidentie van lymfoedeem sterk bij borstkankerpatiënten die behandeld zijn met een operatie en bestraling.

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de trend voor het ontstaan van lymfoedeem op 3 verschillende momenten (12, 30 en 60 maanden). Er wordt gebruik gemaakt van 4 verschillende diagnostische criteria. 1) 2 cm circumferentie verandering; 2) 200 ml perometer verandering; 3) 10% perometer verandering en 4) signs and symptoms report. Deze laatste houdt in zwaarte en zwelling van het ledemaat ‘nu’ of ‘het afgelopen jaar’.

Trends voor het ontstaan van lymfoedeem werden geanalyseerd bij 236 deelnemers op 6-, 12-, 18-, 24-, 30- en 60 maanden postoperatief. Na 60 maanden postoperatief varieerde de incidentie van lymfoedeem van 43% tot 94%, waarbij 2 cm geassocieerd werd met de hoogste frequentie van lymfoedeem en ‘signs and symptoms’ met de laagste.

Deze bevindingen laten zien dat borstkankerpatiënten risico hebben op het ontwikkelen van lymfoedeem verder dan het eerste jaar na behandeling. Dit kan zelfs nog na 60 maanden!

Het volledige onderzoek kunt u lezen in Lymphology 43 (2010) No.3; 118-127

Armer, JM; Stewart, BR. Post-Breast cancer lymphoedema: incidence increases from 12 to 30 to 60 months.