Met trots kunnen wij u mededelen dat Oedeemtherapie Vodder Nederland de herbeoordeling accreditatie in verband met toelating tot aantekeningregister ‘oedeemfysiotherapeut’ van het CKR (KNGF) wederom heeft behaald!

De afgelopen maanden heeft er een herbeoordeling plaatsgevonden onder alle opleidingen oedeemfysiotherapie in Nederland, omdat de eisen tot accreditatie strenger zijn geworden.

Beoordeling Oedeemtherapie Vodder Nederland:

  1. Een compleet overzicht van de inhoud van het studieprogramma is aanwezig. De inhoud voldoet aan het kennisdomein en de competenties uit BP Oedeemfysiotherapeut 2015, zoals omschreven in het beoordelingscriterium 1. Uitzondering hierop zijn de beschreven indicaties voor MLD therapie. Een aantal (zoals o.a. Migraine, TIA, MS, CVS) vallen buiten de competenties van de oedeemfysiotherapeut.
  2. De doelstelling van de opleiding en eindtermen van het studieprogramma zijn duidelijk en komen overeen met de in punt 1 genoemde kennisdomein en competenties.
  3. De studielast is meer dan 120 studiebelastingsuren.
  4. In de opleiding moeten studenten meer dan 4 casussen uitwerken.
  5. De toetsingscriteria en –procedure is beschreven. De eindtermen worden getoetst. De aanwezigheidsplicht is 100%
  6. Het onderwijs is op HBO niveau en recente wetenschappelijke publicaties en richtlijnen worden besproken.
  7. Indicaties en contra indicaties voor de oedeemfysiotherapeutische behandeling komen in de scholing aan de orde. Een aantal indicaties voor MLD therapie vallen buiten het oedeemfysiotherapeutisch handelen, beschreven in het BP Oedeemfysiotherapie. De opleider wordt geadviseerd dit onderscheid duidelijk in de cursus te vermelden.

Als opleiding zijn we trots op deze prestatie en blij dat we onze cursisten nog altijd accreditatiepunten kunnen aanbieden! Meld je nu aan voor de eerstvolgende opleiding!