CRKBO geregistreerde instelling

Oedeemtherapie Vodder Nederland heeft de audit van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) met goed gevolg doorstaan. In het CRKBO worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Op alle onderdelen van de kwaliteitscode die in de audit (de erkenningsregeling) uitgebreid getoetst werden, is positief gescoord. Oedeemtherapie Vodder Nederland kan hiermee haar beroepsgerichte cursussen en opleidingen in het vervolg BTW-vrij aanbieden. Meer informatie vind je op de website van het CRKBO.