Beste Vodder therapeut,

Vanaf 1 maart 2013 gelden bij VGZ en de bij VGZ aangesloten zorgverzekeraars (o.a. IZA, IZZ, UMC en Univé) maximum tarieven en maximum aantallen voor zwachtels, polstermateriaal, buisverband en hechtpleisters. Hiermee hoopt VGZ de kosten qua verband en compressiemiddelen verder te beperken. Dit betekent dat veel gebruikte producten als Coban2, Rosidal TCS, Urgo K2, Panelast en vele andere zwachtels en toebehoren vanaf 1 maart a.s. voor patiënten van VGZ niet meer gebruikt kunnen worden voor de behandeling van lymfoedeem.

VGZ gaat hiermee in onze ogen op de stoel van de behandelaar zitten. VGZ biedt wel een ontsnappingsmogelijkheid om toch de voor uw patiënt gewenste producten te verkrijgen. U dient hiervoor uw casuïstiek middels onderbouwde zorgprotocollen per email aan de Zorgverzekeraar voor te leggen: medischadvieshulpmiddelen@vgz.nl. U dient dan te onderbouwen waarom de goedkoopste, door VGZ genoemde producten, niet leiden tot de meest doelmatige zorg. Ons advies is dit, daar waar de optimale zorg van uw patiënt in het gedrang is, ook daadwerkelijk te doen. Hoe vaker hoe beter!

Daarnaast kunt u uw patiënt oproepen om te klagen bij de zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft in principe gedurende het spel de spelregels gewijzigd (gedurende het contractjaar een nieuwe maatregel ingevoerd) en wij zijn van mening dat dit niet ongemerkt voorbij mag gaan. Een verzekeraar is uiteindelijk toch het gevoeligst voor klachten van haar eigen klanten. NLNet heeft een standaard template gemaakt die u zou kunnen gebruiken om samen met uw patiënt te versturen naar de verzekeraar. Hoe meer klachten zij ontvangen, hoe groter de kans dat VGZ haar maatregel zal bijstellen. Mocht u deze brief willen ontvangen, stuur dan een email naar oedeemtherapievodder@live.nl.

Voor de duidelijkheid, deze maatregel geldt alleen voor VGZ en de bij VGZ aangesloten zorgverzekeraars! Dus niet voor alle andere verzekeraars!

Vriendelijke groet,
Oedeemtherapie Vodder Nederland