Cursus Compressie en Taping – Creating solutions

Hou je van complexe casussen en wil je de beste behandeling bieden aan je cliënt op oedeemgebied?

Lees dan de inhoud van deze nieuwe cursus, een aanrader om te volgen!

In samenwerking met medi heeft FysioTape de cursus “LymfTaping en Compressie” voor oedeemtherapeuten en huidtherapeuten ontwikkeld.

Daar waar geen compressiematerialen kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld bij Midline oedeem) kan LymfTaping de behandeling aanvullen voor een optimaal resultaat. In deze praktijkgerichte cursus wordt veel geoefend met diverse compressiematerialen gecombineerd met uitgebreide LymfTaping technieken. Op deze manier raak je nog meer vertrouwd met de materialen en mogelijkheden.

De cursus wordt verzorgd door Froukje Potijk of Joyce Bosman, beiden zeer ervaren oedeemtherapeuten en docenten. Tijdens de cursus worden ze ondersteund door medi productspecialisten.

Meer informatie
Cursusduur: 2 dagen van 8 uur
Cursusgeld: € 395,-
Cursus is inclusief: uitgebreide lunch, koffie / thee en frisdrank, officieel MTC certificaat
Accreditatie: 13 punten voor Algemeen- en Oedeemfysiotherapeut
13 punten voor Keurmerk Fysiotherapie
Doelgroep: (oedeem)fysiotherapeuten en huidtherapeuten
* Voorwaarde om mee te doen is dat je een basiscursus LymfTaping (MTC) – Fysiotherapie hebt gevolgd.

Klik hier om aan te melden
(je wordt doorverwezen naar de website van FysioTape, de organisator van deze cursus)