Basisopleiding ACT voor fysiotherapeuten

Basisopleiding ACT voor fysiotherapeuten – online opleiding!

Wil je weten hoe je met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) belemmerende emoties en overtuigingen op effectieve wijze kunt omzetten in vitaal en waardevol handelen? De nieuwe methodiek ACT geeft je handvatten om tijdens je fysiotherapeutische behandeling de veerkracht van mensen te vergroten en hen te leren concreet te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden.

Fysiotherapeuten hebben dagelijks te maken met cliënten die ongewenste veranderingen in hun leven meemaken en oedeem- en oncologiefysiotherapeuten helemaal! Kanker en oedeem zijn immers altijd ongewenst. Wie optimaal gezond en gelukkig wil zijn, zal zich moeten aanpassen aan de veranderingen die op zijn of haar pad komen. Internationaal onderzoek toont aan dat ACT mensen mentaal flexibeler en vitaler maakt. Daarnaast vermindert ACT psychische klachten, zoals stress, depressie en burn- out. Ook is er wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van ACT bij vrouwen met lipoedeem. ACT (Acceptance and Commitment Training) is een trainings– en coachingsmethode die in de jaren ’90 is ontwikkeld door de psychologen Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Doel van de methode is mensen een mentaal flexibele houding aan te leren waardoor het makkelijker wordt om met (ongewenste) veranderingen om te gaan. Tijdens deze driedaagse scholing leer je hoe je als fysiotherapeut middels de processen van ACT je cliënten kunnen helpen om te gaan met (ongewenste) veranderingen. De methode is transdiagnostisch, hetgeen betekent dat het geschikt is voor iedere fysiotherapeut en niet uitsluitend toe te passen is op oedeem- of oncologiepatienten.

ACT gaat ervan uit dat pijn en lijden bij het leven horen. We krijgen allemaal te maken met afwijzing, ziekte en verlies. Dat is onontkoombaar. We willen graag altijd gelukkig zijn en de sociale media laat ons denken dat iedereen gelukkig is behalve jij. Dus gelukkig zijn is de norm. De strijd tegen het niet willen voelen van angst, pijn en verdriet zorgt ervoor dat we verwijderd raken van dat wat we eigenlijk écht willen met ons leven.
ACT leert je dat het okay is om alle emoties te voelen. Het is een praktische methode waarbij je snel tot de kern van het probleem komt en je duidelijkheid krijgt wat voor iemand écht belangrijk is. ACT normaliseert klachten en ondersteunt zinvol gedrag. Dit is voor een zorgverlener een uitgelezen methode omdat het in korte tijd een bevredigend resultaat oplevert. Vaak kan de cliënt na 4 tot 6 gesprekken alweer zijn of haar eigen leven oppakken zonder verdere begeleiding. De insteek is om zo mogelijk de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen en te versterken, en om klachten te normaliseren. Speciaal voor fysiotherapeuten hebben we een compacte opleiding gemaakt waarmee je snel en praktisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

Doelstelling


In deze opleiding leer je de essentie van de processen van ACT, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe je deze kan inzetten in het gesprek met de cliënt.

Inhoud
De theoretische kennis van Acceptance en Commitment Therapie (ACT)
De processen van ACT kunnen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
Het onderscheid kennen tussen ACT en CGT en RET.
Kunnen schakelen tussen de verschillende processen van ACT.
Naast de theorie is er veel ruimte om te oefenen zodat je het gedachtegoed eigen kunt maken.

We maken gebruik van het boek Time to ACT van Gijs Jansen en Tim Batink (zelf aan te schaffen).

Hierbij een korte omschrijving van de cursus:
Deze opleiding wordt online aangeboden!
Datum: donderdag 21 januari, 4 februari en 18 februari en 11 maart 2021
Cursustijden: 9.00 tot 14.00 uur met tussen de middag een half uur pauze
Cursusgeld: €475,- inclusief lesmateriaal
Accreditatie: 24 accreditatiepunten KNGF (oedeem-, oncologie- en algemeen register)
Doelgroep / ingangsniveau : (oedeem en/of oncologie) fysiotherapeuten
Docenten: Jenny Blaauwbroek van Bamboe-ACT
Contacturen: 20 uur
Thuisstudie : 10 uur
Didactische werkwijze: online lessen theorie, PowerPoint.
Aantal deelnemers : minimaal 10, maximaal 20.
Toetsing : er wordt geen toets afgenomen,
Na afronding van de cursus ontvang je een officieel digitaal certificaat van Oedeemtherapie Vodder Nederland.

Cursusprogramma
Dag 1.
9.00 – 11.30 Introductie ACT
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 14.00 De processen van ACT: Creatieve Hopeloosheid

Dag 2.
9.00 – 10.00 De processen van ACT: controle en acceptatie 
10.00 – 11.30 Defusie (kijken naar je denken)
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 14.00 Vervolg defusie

Dag 3.
9.00 – 11.30 Mindfulness & Het Zelf
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 14.00 Waarden & Toegewijd handelen

Dag 4.
9.00 – 11.30 Alle processen tezamen
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 14.00 Evaluatie en afsluiten

Tijdens de training doen we centrale oefeningen met de docent en gaan we in twee- of drietallen in zogenoemde online ‘break-out-rooms’ cases uitwerken. De deelnemers bestuderen het boek “Time to ACT” en doen thuisoefening zodat ze zelf ervaren wat de impact van deze oefeningen is.

Over de docent:
Jenny Blaauwbroek is in 2009 in contact gekomen met ACT, mindfulness en compassie training. Ze heeft dit sindsdien in haar leven geïntegreerd. Dit ging niet altijd even gemakkelijk maar ze had als snel door dat dit gedachtengoed belangrijk is. In 2012 kreeg ze zelf borstkanker en ACT en mindfulness hebben haar geholpen om de periode van intensieve behandelingen op een goede manier door te komen en om haar leven weer op te pakken met de chronische pijn die na het hele traject onderdeel van haar leven is geworden. Jenny wordt regelmatig gevraagd voor workshops en presentaties. Ook voor NLNet heeft ze regelmatig presentaties gegeven. Jenny ademt ACT en kan op inspirerende wijze deze gedachtegoed overbrengen.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze cursus. Mocht je geïnteresseerd zijn, geef je snel op!

Direct inschrijven